• Tapesia fusca
• Tapesia rosae
• Tapesia strobilicola
• Tapesina griseovitellina
• Taphrina pruni
• Taphrina sadebeckii
• Tarzetta catinus
• Tarzetta cupularis
• Tectella patellaris
• Telogalla olivieri
• Terana caerulea
• Terfezia leonis
• Terfezia leptoderma
• Terfezia olbiensis
• Thanatephorus ochraceus
• Thaxteriella corynespora
• Thaxteriella pezizula
• Thecotheus pelletieri
• Thelebolus microsporus
• Thelebolus terrestris
• Thelephora anthocephala
• Thelephora atrocitrina
• Thelephora caryophyllea
• Thelephora palmata
• Thelephora penicillata
• Thelephora terrestris
• Thelonectria discophora
• Thelonectria veuillotiana
• Thuemenidium atropurpureum
• Tomentella botryoides
• Tomentella bryophila
• Tomentella crinalis
• Tomentella ferruginella
• Tomentella fuscocinerea
• Tomentella lateritia
• Tomentella lilacinogrisea
• Tomentella pilosa
• Tomentella radiosa
• Tomentella sublilacina
• Tomentella subtestacea
• Tomentella terrestris
• Tomentella viridula
• Tomentellastrum brunneofirmum
• Tomentellastrum caesiocinereum
• Tomentellina fibrosa
• Tomentellopsis echinospora
• Tomentellopsis zygodesmoides
• Torrendiella ciliata
• Torula herbarum
• Trametes gibbosa
• Trametes hirsuta
• Trametes suaveolens
• Trametes versicolor
• Trechispora alnicola
• Trechispora byssinella
• Trechispora clancularis
• Trechispora cohaerens
• Trechispora confinis
• Trechispora cf dimitica
• Trechispora farinacea
• Trechispora fastidiosa
• Trechispora microspora
• Trechispora mollusca
• Trechispora nivea
• Trechispora stellulata
• Trechispora subsphaerospora
• Tremella aurantia
• Tremella coppinsii
• Tremella encephala
• Tremella foliacea
• Tremella lobariacearum
• Tremella mesenterica
• Tremella pertusariae
• Tremella simplex
• Tremella spicifera
• Tremella versicolor
• Tremiscus helvelloides
• Triblidium caliciforme
• Trichaptum abietinum
• Trichaptum biforme
• Trichaptum hollii
• Tricharina gilva
• Tricharina ochroleuca
• Trichia affinis
• Trichia botrytis
• Trichia decipiens
• Trichia decipiens v. olivacea
• Trichia favoginea
• Trichia lutescens
• Trichia persimilis
• Trichia scabra
• Trichia varia
• Trichia verrucosa
• Trichobelonium kneiffii
• Trichobolus zukalii
• Trichoderma alutaceum
• Trichoderma argillacea
• Trichoderma aurantioeffusum
• Trichoderma aureoviride
• Trichoderma gelatinosum
• Trichoderma nigricans
• Trichoderma pulvinatum
• Trichoderma rufa
• Trichoglossum hirsutum
• Tricholoma acerbum
• Tricholoma aestuans
• Tricholoma album
• Tricholoma atrosquamosum
• Tricholoma atrosquamosum v. squarrulosum
• Tricholoma aurantium
• Tricholoma basirubens
• Tricholoma batschii
• Tricholoma borgsjoeense
• Tricholoma boudieri
• Tricholoma cingulatum
• Tricholoma colossus
• Tricholoma columbetta
• Tricholoma coryphaeum
• Tricholoma equestre
• Tricholoma focale
• Tricholoma fulvum
• Tricholoma gausapatum
• Tricholoma goniospermum
• Tricholoma imbricatum
• Tricholoma joachimii
• Tricholoma josserandii
• Tricholoma lascivum
• Tricholoma luridum
• Tricholoma myomyces
• Tricholoma orirubens
• Tricholoma pardinum
• Tricholoma pardinum v. filamentosum
• Tricholoma pessundatum
• Tricholoma portentosum
• Tricholoma saponaceum
• Tricholoma saponaceum v. ardosiacum
• Tricholoma scalpturatum
• Tricholoma scalpturatum v. meleagroides
• Tricholoma sciodes
• Tricholoma sejunctum
• Tricholoma stiparophyllum
• Tricholoma sulphurescens
• Tricholoma sulphureum
• Tricholoma terreum
• Tricholoma triste
• Tricholoma ustale
• Tricholoma ustaloides
• Tricholoma virgatum
• Tricholomella constricta
• Tricholomopsis decora
• Tricholomopsis flammula
• Tricholomopsis pteridicola
• Tricholomopsis rutilans
• Trichopeziza mollissima
• Trichopeziza viridula
• Trichophaea gregaria
• Trichophaea hemisphaerioides
• Trichophaea woolhopeia
• Trichothecium roseum
• Trochila craterium
• Trochila ilicina
• Tubaria confragosa
• Tubaria conspersa
• Tubaria dispersa
• Tubaria furfuracea
• Tubaria hiemalis
• Tubaria minutalis
• Tuber aestivum
• Tuber borchii
• Tuber brumale
• Tuber excavatum
• Tuber foetidum
• Tuber maculatum
• Tuber melanosporum
• Tuber mesentericum
• Tuber oligospermum
• Tuber puberulum
• Tuber rapaeodorum
• Tuber rufum
• Tubercularia vulgaris
• Tubeufia cerea
• Tubeufia paludosa
• Tubulicium vermiferum
• Tubulicrinis accedens
• Tubulicrinis calothrix
• Tubulicrinis chaetophorus
• Tubulicrinis glebulosus
• Tubulicrinis hirtellus
• Tubulicrinis regificus
• Tubulicrinis subulatus
• Tubulifera arachnoidea
• Tulasnella albida
• Tulasnella allantospora
• Tulasnella eichleriana
• Tulasnella violea
• Tulostoma brumale
• Tulostoma cyclophorum
• Tulostoma niveum
• Tylopilus felleus
• Tylospora asterophora
• Typhula athyrii
• Typhula berthieri
• Typhula brunneola
• Typhula buxi
• Typhula capitata
• Typhula caricina
• Typhula contorta
• Typhula crassipes
• Typhula erythropus
• Typhula fistulosa
• Typhula gyrans
• Typhula incarnata
• Typhula juncea
• Typhula lutescens
• Typhula micans
• Typhula neglecta
• Typhula ochraceosclerotiata
• Typhula olivascens
• Typhula phacorrhiza
• Typhula quisquiliaris
• Typhula schoeni
• Typhula sclerotioides
• Typhula spathulata
• Typhula subhyalina
• Typhula trifolii
• Typhula uncialis
• Typhula variabilis
• Tyromyces kmetii