• Xanthoriicola physciae
• Xenasma pruinosum
• Xenasma pulverulentum
• Xenasmatella decipiens
• Xenasmatella vaga
• Xerocomus armeniacus
• Xerocomus communis
• Xerocomus chrysenteron
• Xerocomus depilatus
• Xerocomus ferrugineus
• Xerocomus moravicus
• Xerocomus pelletieri
• Xerocomus porosporus
• Xerocomus pruinatus
• Xerocomus rubellus
• Xerocomus subtomentosus
• Xeromphalina fellea
• Xerula longipes
• Xerula radicata
• Xylaria apiculata
• Xylaria carpophila
• Xylaria castorea
• Xylaria cinerea
• Xylaria cupressoides
• Xylaria filiformis
• Xylaria hypoxylon
• Xylaria longipes
• Xylaria polymorpha
• Xylobolus illudens